Uygulamalı Mühendislik Eğitimi

Fakültemiz Gıda Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerimizin lisans eğitiminde öğrencilerimize 8+0 normal eğitim ve 7+1 iş yeri eğitimi formatını birlikte uygulayacak şekilde bir müfredat değişikliği yapıldı. Yürütülen bu müfredatta ilk 7 dönemde tüm öğrenciler için aynıyken, 8. dönem ise 2 seçenekli bir ders kataloğu seçeneği sunulmaktadır. 8. dönemde normal eğitimi (8+0) seçen öğrenciler, Bitirme Tezi ve 6 adet seçmeli ders alacaklardır. İş yeri eğitimini (7+1) seçen öğrenciler 8. dönem boyunca intörn mühendis olarak staj yapacaklardır. Bu müfredat, 2021-2022 eğitim öğretim döneminden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.


İş yeri eğitimi, ilk 7 dönemde bölümde aldığı temel bilimler, mühendislik ve teknoloji derslerinden elde ettiği bilgi ve birikimleri ilgili sektörlerde uygulamalı olarak deneyim kazanması amaçlanmaktadır. Böylece, işletmede elde edilen bilgi ve tecrübeyle daha donanımlı mühendislerin yetişmesi sağlanacaktır. Ayrıca öğrenciler, 4 aylık iş tecrübesiyle avantaj kazanmış olacaklardır.