Hakkında

Kuruluş  ve Gelişme

Fakültemiz 23 Eylül 1997 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz Ülkemizin gelişmiş ticaret kuruluşlarını barındıran İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara gibi illere Mühendislik alanlarında hizmetler üretmek amacıyla eğitim öğretim ve ar-ge faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültemiz bünyesinde Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Gıda, İnşaat, Kimya ve Makine Mühendisliği bölümlerinde toplamda 2000 öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca fakültemiz bünyesinde yer alan sekiz bölüm lisansüstü düzeyde de eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Amaç  ve Hizmetler

Fakültemizin temel hedefi; analitik düşünebilen, gerekli bilgi ve teknik donanımları etkin ve verimli kullanabilen, problemlere çabuk, pratik ve doğru çözümler bulabilen, konular arasında kolay ilişki kurarak yeni çözümler üretebilen ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edip kendini sürekli geliştiren, mesleki sorumluluğunu taşıyabilen genç mühendisler yetiştirmektir.

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde bölgenin sorunlarının çözümü, yeni teknoloji ve yöntemlerin sanayiye aktarılması için sanayiciler ile eğitim, araştırma ve AR-GE platformunda sürekli beraberlik sağlamak amacıyla proje çalışmaları yapmak başlıca hedefimizdir. Fakültemiz hem yetiştirdiği mühendisler hem de imkanları nispetinde bünyesindeki bilim adamları ile bu ve diğer ilgili alanlarda gerek araştırma-geliştirme çalışmaları ile gerekse Döner Sermaye kapsamında bölgeye hizmet sunmaktadır. Ayrıca, düzenlenen panel, sempozyum, kurs vb. faaliyetlerle çeşitli alanlarda bilimsel gelişmeler ilgililere aktarılmaktadır. 

 

Eğitim  Öğretim Faaliyetleri

Fakültemizde halen Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Gıda, İnşaat, Kimya ve Makine Mühendisliği bölümleirnde 2000 lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Ayrıca bu bölümlerin büyük çoğunluğunda yüksek lisans programları mevcut, bazılarında ise Doktora eğitimi mevcuttur.

Üniversitemizin merkezi kütüphanesinde 14100 m2 hizmet alanı, yaklaşık 4000 m2 çalışma alanı, 1000 kişinin üzerinde çalışma kapasitesi, 14 bireysel çalışma odası, 8 grup çalışma odası, 11 adet tarama kiosku, 2 adet shelfcheck ödünç-iade cihazı, 1 adet kitap iade istasyonu mevcuttur. Kütüphanemizde; Library Of Congress (LC) göre kataloglanmış 105.000'in üzerinde basılı eser, 300.000'in üzerinde e-kitap, 54.000+ e-dergi, 11 adet basılı dergi, 11.305 adet ciltli dergi kullanıma sunulmaktadır. Ayrıca 66 adet veri tabanı aboneliği ile araştırmacılara güncel bilgiler sağlanmaktadır.

Kütüphanemiz kullanıcıları, kütüphanemizin erişime açmış olduğu, elektronik kaynaklardan 24 saat boyunca yararlanabilmektedir. Elektronik bilgi kaynaklarına; kampüs dışından IP kontrollü olarak erişim sağlanabilmektedir.

 

Tesisler  ve Bina

Fakültemiz kullanımında olan ilk hizmet binası İzzet Baysal Vakfı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan bir protokolle, İzzet Baysal Vakfı tarafından 11.05.2004 tarihinde yaptırılmaya başlanmıştır. Protokol uyarınca 11.05.2005 tarihinde temeli atılan hizmet binası 15.09.2006 tarihinde Üniversiteye teslim edilmiştir. Ancak toplam 9717 m2 alana sahip 3 bloktan oluşan bu bina en fazla 4 bölüme hizmet verebilecek şekilde tasarlanmış olup, son yıllarda giderek artan öğrenci ve öğretim elemanı sayısı nedeniyle fiziki imkan yetersizliği oluşmuştur. Ayrıca diğer bölümlerimizin açılabilmesi için bir ek binaya ihtiyaç duyulmuş ve 2012 yılı aralık ayında temeli atılan ek binamız, 2014-2015 Eğitim öğretim yılı bahar döneminde hizmete açılmıştır. İlk hizmet binamızda Üniversitemizde yeni kurulan Mimarlık Fakültesine aktarılan Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerimiz hizmet vermekte olup, halen hizmet verdiğimiz yeni binamız, 13.237 m2 alana sahiptir ve 5 kattan oluşmaktadır. Zemin 3 katta öğrenci kafetaryası, Konferans Salonu, Dekanlık Atölyesi ve Laboratuvarlar bulunmaktadır. 2. katta Derslikler, Amfi, Laboratuvarlar, Yönetim ve Öğretim Elemanı Odaları bulunmaktadır. 3. katta Derslikler, Laboratuvarlar ve Öğretim Elemanı Odaları bulunmaktadır. 4. katta Lisansüstü Derslikler ve Öğretim Elemanı Odaları bulunmaktadır. 5. katta da Personel Dinlenme Salonu bulunmaktadır. Fakültemiz yeni binasında toplam 24 Derslik, 1 Amfi, 39 Laboratuvar, 1 Teknik Çizim Salonu, 1 Dekanlık Makine Atölyesi, 1 Öğrenci Kafetaryası, 1 Personel Dinlenme Salonu, 1 Dekanlık Bilgisayar Laboratuvarı, 4 Lisansüstü Derslik bulunmaktadır.

 

MMF II No.lu Bina Fiziki Alan Kapasite Adet
Teknik Çizim Salonu (40 kişi) 1
Derslik (92 kişi) 15
Derslik (88 kişi) 1
Derslik (36 kişi) 2
Derslik (40 kişi) 2
Derslik (28 kişi) 4
Makine Atölyesi ***** 1
Kafeterya (50 kişi) 1
Konferans Salonu (100 kişi) 1
Laboratuvarlar ***** 39
Lisansüstü Derslik (12 kişi) 4
Bilgisayar Laboratuvarı (62 kişi) 1
Amfi (128 kişi) 1
Personel Ofis ***** 88
Personel Dinlenme Salonu (50 kişi) 1