KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İLANI

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İLANI

11 Ekim 2021

 

  1. Bir öğrenci bir birime başvuru hakkına sahiptir. Birden çok birime başvuru yapan öğrencilerin başvuruları iptal edilecektir.
  2. Kayıt donduran, normal eğitim-öğretim süresini aşan ve yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru hakkı yoktur.
  3. İş Sağlığı Güvenliği Katılım Belgesi olmayan öğrencilerin başvuruları iptal edilecektir.
  4. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süreleri haftada en çok 15 saattir.
  5. Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.
  6. Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.
  7. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.
  8. Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bakmakla yükümlü olunmayan kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimize genel sağlık sigortası, diğer öğrencilerimize iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.
  9. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere puantaj kayıtlarına göre 1 saatlik çalışma karşılığı olarak asgari ücret saat ücreti ödenir (1 Ocak 2021 tarihi itibarı ile saat ücreti brüt 15,90 TL ).

Kısmi zamanlı çalışmaya başvurmak isteyen öğrenciler www.sksdb.ibu.edu.tr adresinden "kısmi zamanlı çalışma" modülündeki formlar kısmından başvuru belgesinin çıktısını alarak, doldurup başvuru yerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ

İŞİN ADI

ADET

BAŞVURU YAPILACAK BİRİM

BAŞVURU ŞARTLARI

11.10.2021-15.10.2021

Lab. Görevlisi

2

Mühendislik Fakültesi 104. nolu ofis

Bilgisayar Bakım ve Onarım Yapabilir olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

Top